Opvoeden, makkelijker kan ik het niet voor je maken. Wél leuker!

Marina van der Wal

Relatie

Samen ouders blijven

Samengesteld gezin

Online cursussen

Over Marina

Marina van der Wal (‘s Gravenhage, 1964) is opvoedkundige, hoewel haar zoons (’92 & ’94) hier regelmatig aan twijfelen. Sinds begin negentiger jaren heeft zij haar medewerking verleend aan tal van ouderavonden, opvoed-debatten en motivatiebijeenkomsten rondom de thema’s opvoeden, ouders en pubers. Daarnaast was zij oprichter en later directeur van stichting ‘Mamma weet alles’ en heeft zij jaren een praktijk gehad waarin zij ouders met opvoedvragen begeleidde. Marina treedt regelmatig op in de media en is vaste opvoedkundige bij de uitgaven van Vrouw (Telegraaf) en ook bij het tv programma Koffietijd was zij een vaak geziene gast. Zij de dragende kracht van het (video-)programma Puber Tijd met Marina op YouTube.

Als er één ding is wat Marina niet wil, dan is het stilstaan. ‘Mezelf verplichten om dingen te doen die onbekend en daarmee ‘een beetje’ eng zijn, blijft een uitdaging.’ Deze uitdaging is zij het seizoen 2015/2016 aangegaan met haar theatertoer ‘puber in huis, een toer!’ In het seizoen 2016/2017 wordt deze toer geprolongeerd. Tot op de dag van vandaag wordt deze theatershow ingekocht door gemeenten voor ouders van pubers.

In 2012 verscheen “het enige echte eerlijke puberopvoedboek” waarvan zij co-auteur is. In 2013 zijn van haar hand de eerste opvoedwaaiers verschenen, eveneens bij uitgeverij BBNC.

In februari 2017 is het boek VRIJ(be)WIJS verschenen, een boek over seksuele opvoeding dat zij samen met Bram Bakker schreef. >>

In 2019 gooien Marina en Gideon ‘het roer om’; ze besluiten om een Tiny House te bouwen om meer tijd voor elkaar en meer tijd voor clienten te hebben. Deelnemers aan de Relatiebootcamp logeren naast het Tiny House dat Marina en Gideon (ook) in 2021 bouwen. De keukentafelgesprekken vinden hier plaats.

Het jaar 2021 start voor Marina met de diagnose borstkanker. Geen makkelijk jaar, stelt zij achteraf. ‘Maar wel een jaar dat me zeer dierbaar is geworden. Gelukkig heb ik in dit jaar, op drie dagen na, iedere avond kunnen zeggen ‘ook vandaag was er meer om dankbaar voor te zijn dan verdrietig.’

In het voorjaar van 2022 sluit Marina de behandelingen met goed gevolg af.

De ervaringen uit deze periode worden door haar en man/collega Gideon de Haan al snel ingezet in de praktijk. Inmiddels hebben tientallen stellen die te maken hebben met chronische ziekte van een partner en/of kind de weg naar de praktijk gevonden.

Dit wordt er over me gezegd

Ik ben heel anders over het contact maken met ouders gaan denken. Ik hoop dat de ouders het gaan merken dat ik meer mét ze wil praten dan tégen ze!

Deelnemer

workshop, vertalen voor professionals

Wat een energie & enthousiasme!

Ouder

na afloop theatershow , Puber in huis? Een toer!

Marina is in staat om een zaal vol ouders veiligheid te bieden

GGD-medewerker

opdrachtgever, theatershow Puber in huis? Een toer!

Veel geleerd op een heel ontspannen manier. 

bezoeker congres

na afloop workshop, beroepsvereniging

Lollig, lichtvoetig & dan opeens boem!

Ouder

na afloop theatershow , Puber in huis? Een toer!

Als er iemand gedreven is om professionals en ouders écht contact te laten maken, dan is het Marina.

GGZ-medewerker

deelnemer, Vertalen voor professionals

Het gevoel krijgen dat je als vader niet gefaald hebt, dat is wat ik vooral heb overgehouden aan het Skypegesprek.

Edser

vader, met ongemotiveerde zoon van 16 jaar

Haar kracht is de openheid en kwetsbaarheid

Moeder

na afloop van een lezing, Puber in huis? Hoe houd je het gezellig?

Verbazend hoe persoonlijk een Online gesprek kan voelen! Dat had ik dus helemaal niet verwacht.

Inge

Na een online gesprek

In de media

Over ons Tiny House

Neem contact op

Contact met Marina

06 250 052 23

Contact met gideon

06 54 726 746

Adres keukentafel

Markpad 3 | Den Helder

secretariaat@academievoorgezinenrelatie.nl

Je wilt contact...
Een mailtje sturen is de snelste manier om contact te krijgen!
Inschrijven
Uitschrijven